Логин
Пароль
  • +38 (+38) 099768-25-67
Мариуполь, Зелинского ул., 27а

Регіональний Центр

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій області (далі – Регіональний центр, Центр) є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) у Донецькій області.

Регіональний центр утворюється, реорганізовується та ліквідовується Міністерством юстиції України за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги.

 У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та наказами Координаційного центру, а також цим Положенням.

Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіональний центр взаємодіє із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.

 Основними завданнями Центру є:

підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);

- забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;

- забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Регіональному центру підпорядковуються такі місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри):

Краматорський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

Маріупольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Регіональний центр фінансується за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

Рубрики
  • В этой рубрике организация занимает 2 место
  • В этой рубрике организация занимает 2 место